GS Nguyễn Ngọc Giao qua đời

GS Nguyễn Ngọc Giao qua đời

Nhà khoa học với hơn 50 năm đứng trên bục giảng, có nhiều đóng góp trong ngành Vật lý đã qua đời, hưởng thọ 80 tuổi.