'Sát thủ' đâm gục cha mẹ vợ khai gì tại cơ quan công an?

'Sát thủ' đâm gục cha mẹ vợ khai gì tại cơ quan công an?

Sau khi không thuyết phục được vợ quay về để nối lại tình cảm, Viện thủ dao trong người tính đoạt mạng người từng “đầu gối, tay ấp” với mình nhưng không gặp nên trút những nhát dao oan nghiệt xuống người cha mẹ vợ.