#đưa Nghị quyết 26 vào cuộc sống

1 kết quả

Đổi mới vì 'Khát vọng sông Lam'

Đổi mới vì 'Khát vọng sông Lam'

(Baonghean.vn) - Nghệ An đang trên hành trình hiện thực hóa “khát vọng sông Lam” trong tầm nhìn đến năm 2025 trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc và năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới, sáng tạo, thi đua xây dựng Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kết nối phát triển của vùng Bắc Trung Bộ”, phong trào Thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 được phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu đang tạo động lực quan trọng cho tiến trình trên.