Tạo hành lang pháp lý cho việc tiếp xúc cử tri

Tạo hành lang pháp lý cho việc tiếp xúc cử tri

(Baonghean.vn) - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã tổ chức 17 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ với 395 buổi tiếp xúc, gần 35.840 lượt cử tri tham gia tại các xã, phường, thị trấn. Qua 9 kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi 788 ý kiến, kiến nghị đến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và các Bộ, ngành Trung ương.