Thu nhập trên 2.000 đô la/tháng của nhiều 'sếp' tập đoàn

Thu nhập trên 2.000 đô la/tháng của nhiều 'sếp' tập đoàn

Những năm gần đây, mức lương thưởng của người lao động khối Nhà nước luôn cao hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, với khối lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, mức lương thưởng được xác định theo quy định chung và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.