Niềm tự hào vùng đất học Hưng Nguyên

Niềm tự hào vùng đất học Hưng Nguyên

(Baonghean) - Trường Tiểu học Lê Lợi, tiền thân là Trường PTCS cấp 1-2 xã Hưng Khánh, được thành lập vào năm 1962. Khi đó, Trường có 2 cấp học, trong đó điểm chính dạy cấp 2 và các nhóm lớp cấp 1 học tại các điểm lẻ.
Nhân rộng mô hình trường học đạt chuẩn quốc gia ở Đô Lương

Nhân rộng mô hình trường học đạt chuẩn quốc gia ở Đô Lương

(Baonghean) - Xây dựng trường học đạt chuẩn và giữ vững danh hiệu đạt chuẩn được xem là điều kiện cần thiết và tất yếu để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Huyện Đô Lương phấn đấu đến năm 2020 có trên 80% số trường đạt chuẩn quốc gia.