Hưng Nguyên đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử thành công

Hưng Nguyên đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử thành công

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, huyện Hưng Nguyên đang tập trung hoàn thành các công việc chuẩn bị để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công trên địa bàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.