Đảng đã trở về trong trái tim tôi

Đảng đã trở về trong trái tim tôi

(Baonghean.vn) - Xứ Nghệ quê tôi nơi có Bác, có những bậc tiền nhân máu nhuộm đỏ ngọn cờ Xô Viết mà chỉ mới nhắc đến tên thôi lòng đã rưng rưng xúc động, tự hào.