Từ ngày 1/7/2017 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH

Từ ngày 1/7/2017 điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH

(Baonghean) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, từ ngày 01/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2017 đối với 08 đối tượng.