Góp ý điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam

Góp ý điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam

(Baonghean.vn) - Sau 12 năm thực hiện, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cần được xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn phát triển mới.
Nghệ An được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Nghệ An được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

(Baonghean.vn) - Chính phủ vừa ban hành các Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của 13 tỉnh, trong đó có Nghị quyết số 46/NQ-CP về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 của Nghệ An.
Điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ

Điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 11/11, UBND tỉnh làm việc với Cục Hàng Hải Việt Nam về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Bắc Trung Bộ (nhóm 2) giai đoạn đến 2020, định hướng 2030. Đồng chí Huỳnh Thanh Điền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.