Chung trăn trở, trách nhiệm với quê hương

Chung trăn trở, trách nhiệm với quê hương

(Baonghean) - Qua các cuộc tiếp xúc cử tri để ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 thực hiện quyền vận động ứng cử, cảm nhận chung là các ứng cử viên dù ở cương vị công tác nào cũng  thể hiện sự trăn trở, trách nhiệm cao đối với quê hương Nghệ An...