Công ty TNHH MTV Cấp nước cung cấp gần 5 triệu khối nước sạch

Công ty TNHH MTV Cấp nước cung cấp gần 5 triệu khối nước sạch

(Baonghean.vn) - Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An hiện quản lý 13 nhà máy, hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh với tổng công suất 94.600m3/ngày. Nhờ đầu tư hệ thống cấp nước hiện đại, công suất lớn, đơn vị đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng.