62 cánh đồng lớn ở Nghệ An

62 cánh đồng lớn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đến nay, Nghệ An đã triển khai được 62 mô hình cánh đồng lớn. Tuy nhiên việc xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh chưa thực sự bền vững.