VOV đồng ý cho VTV tiếp sóng ASIAD 2018

VOV đồng ý cho VTV tiếp sóng ASIAD 2018

VTV sẽ được phát các môn thi đấu của Á vận hội đang diễn ra tại Indonesia với điều kiện tiếp sóng nguyên vẹn cả quảng cáo, bình luận.