Đô Lương phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2020

Đô Lương phấn đấu trở thành thị xã vào năm 2020

(Baonghean.vn) - Sự kiện ngày 13/1/1941 đã được ghi danh vào sử sách và lưu truyền trong nhân dân với các tên gọi khác nhau như: binh biến Rạng - Lường, binh biến Đô Lương, khởi nghĩa Đô Lương, khởi nghĩa Đội Cung. Phát huy truyền thống quật khởi đó, nhân dân Đô Lương đã và đang viết tiếp tinh thần cách mạng bằng những việc làm thiết thực.
Đội Cung - người lãnh đạo khởi nghĩa Đô Lương

Đội Cung - người lãnh đạo khởi nghĩa Đô Lương

(Baonghean.vn) - Cuộc khởi nghĩa Đô Lương diễn ra vào ngày 13/1/1941 do Đội Cung lãnh đạo cùng anh em binh lính đồn Chợ Rạng, Thanh Chương đã tiến về chiếm đồn Đô Lương, giết tên Đồn trưởng  rồi cùng 25 lính tiến về trong đêm với mục đích chiếm trại Giám Vinh Thành Nghệ An sau đó phát triển ra nơi khác.