Bổ nhiệm 12 Kiểm sát viên cao cấp

Bổ nhiệm 12 Kiểm sát viên cao cấp

Ngày 19/10 tại thành phố Đà Lạt, VKSND tối cao tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2017.