Đẩy mạnh xây dựng 10 trung tâm trọng điểm vùng Bắc Trung bộ ở TP. Vinh

Đẩy mạnh xây dựng 10 trung tâm trọng điểm vùng Bắc Trung bộ ở TP. Vinh

(Baonghean.vn) - Đây là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp cho ý kiến xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 2468 ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển TP. Vinh, tỉnh Nghệ An thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung bộ đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị chiều 19/4.