Khẳng định vai trò của văn hóa xứ Nghệ trong quá trình phát triển

Khẳng định vai trò của văn hóa xứ Nghệ trong quá trình phát triển

(Baonghean) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm 2015 - 2020 nhấn mạnh xây dựng tỉnh “có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ”. Quá trình xây dựng Báo cáo chính trị chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những định hướng đột phá quan trọng khác, văn hóa xứ Nghệ tiếp tục là một thành tố quan trọng được đưa vào dự thảo văn kiện quan trọng này.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cân nhắc kỹ, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Cân nhắc kỹ, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội

Tại cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, diễn ra vào giữa tháng 2 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lưu ý, việc tiếp thu các ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội XIII phải có quan điểm, lập trường; trân trọng tất cả các ý kiến, cân nhắc thật kỹ, rồi tiếp thu tối đa...