Nghệ An: Hỗ trợ gạo để người dân bảo vệ rừng

Nghệ An: Hỗ trợ gạo để người dân bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Để phát triển ngành lâm nghiệp hiệu quả hơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng nhấn mạnh: Cần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tái cơ cấu lâm nghiệp tốt hơn. Cụ thể là triển khai các nội dụng quan trọng cho thời gian sắp tới, bao gồm; Hỗ trợ gạo bảo vệ rừng, rà soát điều chỉnh rừng phòng hộ ít xung yếu sang rừng sản xuất, cơ chế chính sách bảo vệ rừng.