Gần 1.000 tân sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh bước vào năm học mới

Gần 1.000 tân sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh bước vào năm học mới

(Baonghean.vn) - Năm học 2019 - 2020, Trường Đại học Y khoa Vinh tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tập trung đổi mới, thực hiện mô hình quản lý tiên tiến, chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất trang thiết bị; hướng tới kiểm định theo tiêu chuẩn của Quốc gia và khu vực.
Trường Đại học Vinh thu hút nhiều cán bộ giỏi, trình độ cao

Trường Đại học Vinh thu hút nhiều cán bộ giỏi, trình độ cao

(Baonghean) - Xác định rõ, công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là vấn đề then chốt thúc đẩy sự phát triển của nhà trường, nhiều năm qua, Đảng bộ Trường đại học Vinh đã quan tâm đề ra các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng và nâng cao về chất lượng.