#Học giả Phan Ngọc qua đời

1 kết quả

Học giả Phan Ngọc qua đời

Học giả Phan Ngọc qua đời

(Baonghean.vn) - Học giả Phan Ngọc sinh năm 1925, được coi là nhà bách khoa cuối cùng của thế hệ tri thức Việt Nam còn lại từ thời Pháp thuộc, là “thầy của các thầy” trong lĩnh vực ngôn ngữ.