Thử bàn về tiêu chuẩn cán bộ thời công nghiệp 4.0

Thử bàn về tiêu chuẩn cán bộ thời công nghiệp 4.0

(Baonghean.vn) - Trong thời đại công nghiệp 4.0, tôi nghĩ cán bộ cần có đủ 3 tiêu chuẩn: “đức, tài và bản lĩnh”. Đã là cán bộ có tài thì phải có sản phẩm, đo đếm bằng thành quả do vai trò lãnh đạo của mình tạo ra trên 3 lĩnh vực chủ yếu: thành quả kinh tế (thu ngân sách, giá trị sản xuất tăng thêm), thành quả chính trị (đội ngũ cán bộ kế cận và tín nhiệm của dân) và các công trình có chất lượng để lại cho đời sau.
Ông Lê Đình Kình xuất viện về Đồng Tâm

Ông Lê Đình Kình xuất viện về Đồng Tâm

Chiều 2/5, ông Lê Đình Kình (82 tuổi) người bị thương vì xô xát khi giải phóng mặt bằng ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức) đã xuất viện trong sự chờ đón của hàng nghìn người dân thôn Hoành.