Thế giới và những mâu thuẫn

Thế giới và những mâu thuẫn

(Baonghean) - Lịch sử thế giới được viết nên từ những mâu thuẫn không bao giờ hết. Một nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới nhưng vẫn chưa được cộng đồng quốc tế công nhận, một người đàn ông vừa là người hùng vừa là kẻ tội đồ dưới góc nhìn của những phe phái đối lập.