'Nga không thể so sánh với Mỹ'

'Nga không thể so sánh với Mỹ'

Con trai cựu chủ tịch Liên Xô Nikita Khruschev Sergey tuyên bố rằng Liên Xô và Nga hiện đại "gần gũi" không thể so sánh với sức mạnh của Mỹ, Las Vegas Sun viết.