Thao thiết câu ví, giặm quê mình

Thao thiết câu ví, giặm quê mình

(Baonghean.vn) - Cho đến hôm nay, những nghệ sỹ, nghệ nhân cùng những người “ngoại đạo” có tình yêu cháy bỏng với làn điệu dân ca quê hương xứ sở, đang nỗ lực cố gắng thực hiện sứ mệnh lan tỏa câu ví, giặm quê mình.
Tải thêm tin