Nâng sức cạnh tranh của các sản phẩm truyền thống ở Tương Dương

Nâng sức cạnh tranh của các sản phẩm truyền thống ở Tương Dương

(Baonghean.vn) -Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển Khoa học và Công nghệ, huyện Tương Dương đã thu được những kết quả quan trọng trong sản xuất nông nghiệp. Nhất là trong ứng dụng KH&CN, tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh cao
Động lực phát triển khoa học, công nghệ ở Nghệ An

Động lực phát triển khoa học, công nghệ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh ra đời và đi vào cuộc sống đã thay đổi căn bản về nhận thức đối với khoa học và công nghệ (KHCN) của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội...
Chuyển động tích cực từ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU - Bài cuối: Cần chính sách hỗ trợ tạo đột phá

Chuyển động tích cực từ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU - Bài cuối: Cần chính sách hỗ trợ tạo đột phá

(Baonghean.vn) - Từ thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, Công nghiệp và TTCN - Làng nghề ở Nghệ An đã đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, với mục tiêu và kỳ vọng sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp, cần thực hiện tốt giải pháp về quy hoạch, quản lý quy hoạch, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển công nghiệp có lợi thế, gắn với bảo vệ môi trường.
Chuyển động tích cực từ thực hiện NQ 06-Bài 2: 'Trụ cột' công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu

Chuyển động tích cực từ thực hiện NQ 06-Bài 2: 'Trụ cột' công nghiệp chế biến, xây dựng thương hiệu

(Baonghean.vn) - Một trong những giải pháp để thực hiện thành công Nghị quyết 06-NQ/TU là phải tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo; quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm… Với định hướng rõ ràng, và cả sự vào cuộc của các cấp ngành, địa phương, nỗ lực của doanh nghiệp bước đầu cho kết quả khả quan, hạn chế tình trạng bán sản phẩm nhiều, tiền thu về ít, thất thoát nguyên liệu...
Chuyển động tích cực từ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU: Bài 1: Những dự án điểm nhấn

Chuyển động tích cực từ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU: Bài 1: Những dự án điểm nhấn

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề giai đoạn 2011 - 2020, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả nổi bật khi giá trị sản xuất công nghiệp tăng hơn 4 lần so với năm 2010. Kết quả đó một phần là nhờ dấu ấn từ những dự án mang tính động lực...
Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghệ cao

Phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, ưu tiên công nghệ cao

(Baonghean.vn) - Tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại dựa trên những ngành trụ cột chứa đựng hàm lượng khoa học - công nghệ tiên tiến, có sức lan tỏa tới toàn bộ nền kinh tế. Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2017.