Nghệ An huy động gần 25.000 tỷ đồng đầu tư toàn xã hội

Nghệ An huy động gần 25.000 tỷ đồng đầu tư toàn xã hội

(Baonghean.vn) - Kết quả huy động vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn Nghệ An ước đạt 24.792 tỷ đồng, bằng 43,02% kế hoạch, tăng 10,86% so cùng kỳ. Trong đó một số nguồn tăng khá như nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn của nhân dân... 
Thúc đẩy tư duy doanh nghiệp cho nông dân Nghệ An

Thúc đẩy tư duy doanh nghiệp cho nông dân Nghệ An

(Baonghean) - LTS: Báo Nghệ An lược trích đăng nội dung tham luận của đại biểu tham dự Hội thảo “Phát triển Nghệ An đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị”.