Nhiều dự án của ngành nông nghiệp chậm tiến độ

Nhiều dự án của ngành nông nghiệp chậm tiến độ

(Baonghean.vn) - Đó là vấn đề được nêu ra tại cuộc làm việc của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với Sở Nông nghiệp – Phát triển nông thôn theo chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, giai đoạn 2011 - 2016.
Chỉ đạo, điều hành nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng

Chỉ đạo, điều hành nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng

(Baonghean.vn) - Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải; Điều chỉnh kế hoạch lập lại trật tự hành lang ATGT đường bộ, đường sắt;... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật tuần qua của Chính phủ, Thủ tướng.
Phổ biến kiến thức dân ca ví, giặm cho doanh nghiệp du lịch

Phổ biến kiến thức dân ca ví, giặm cho doanh nghiệp du lịch

(Baonghean.vn) - Sáng 22/11, Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nghệ An tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2016 cho những câu lạc bộ dân ca ví, giặm thuộc các doanh nghiệp, đơn vị làm du lịch trên địa bàn tỉnh.