Thế giới và những cái lắc đầu

Thế giới và những cái lắc đầu

(Baonghean) - Thế giới không phải bao giờ cũng là sân khấu của sự đồng thuận, mà nhiều lúc còn là nơi các chủ thể kiên định khước từ những đề xuất và mong đợi, dù vì lý do này hay lý do khác.