Tăng cường thanh tra vi phạm bản quyền báo chí và tin nhắn rác

Tăng cường thanh tra vi phạm bản quyền báo chí và tin nhắn rác

Tại lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2015) được Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son đã yêu cầu Thanh tra Bộ nghiên cứu, đề xuất tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.