UNWGAD trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam

UNWGAD trắng trợn can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam

(Baonghean.vn) - Một “phán quyết” được cho là của Nhóm Công tác về Giam giữ Tùy tiện của Liên Hợp Quốc (UNWGAD) liên quan đến trường hợp Phạm Thị Đoan Trang xuất hiện trên BBC, VOA tiếng Việt và một vài cơ quan truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam trong mấy ngày gần đây.