Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét khiếu nại kỷ luật của bà Phan Thị Mỹ Thanh

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét khiếu nại kỷ luật của bà Phan Thị Mỹ Thanh

Kỳ họp thứ 19, UB Kiểm tra Trung ương tham gia ý kiến về giải quyết khiếu nại kỷ luật 2 trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban Bí thư. Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Phan Thị Mỹ Thanh xác định bà đã gửi đơn khiếu nại kết luận kiểm tra UB Kiểm tra Trung ương ban hành trước đó với mình.