'Quỹ nghĩa tình' nơi địa đầu xứ Nghệ

'Quỹ nghĩa tình' nơi địa đầu xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - “Quỹ tri ân” tại 3 địa phương Quỳnh Xuân, Quỳnh Lộc và Quỳnh Vinh là mô hình hỗ trợ đảng viên đặc biệt, đã lan tỏa sâu rộng ra toàn thị xã Hoàng Mai.