Mở rộng không gian du lịch Cửa Lò theo chiều sâu, tạo bước phát triển đột phá

Mở rộng không gian du lịch Cửa Lò theo chiều sâu, tạo bước phát triển đột phá

(Baonghean.vn) - Chiều ngày 30/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục nghe và cho ý kiến về kết quả 10 năm thực hiện nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về xây dựng và phát triển thị xã Cửa Lò trở thành đô thị du lịch đến năm 2015, có tính đến 2020.