Tổng Bí thư mong trí thức trẻ Việt tại Pháp luôn hướng về nguồn cội

Tổng Bí thư mong trí thức trẻ Việt tại Pháp luôn hướng về nguồn cội

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp gỡ thân mật đại diện trí thức trẻ Việt Nam tại Pháp, trong đó có những nhà khoa học, chuyên gia trên các lĩnh vực, có vị trí quan trọng tại nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Pháp.