Đẩy nhanh cổ phần hóa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Đẩy nhanh cổ phần hóa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Thông qua Tổ công tác của Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng công ty Đường sắt báo cáo, làm rõ 6 vấn đề được cả nước quan tâm, với yêu cầu cần thực sự đổi mới, thay đổi căn bản ngành vận tải này.
Tổng công ty Đường sắt có Chủ tịch mới

Tổng công ty Đường sắt có Chủ tịch mới

Bộ trưởng GTVT chiều 28/2 trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Anh Minh - Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp sang làm Chủ tịch HĐTV tổng công ty Đường sắt Việt Nam.