Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 'kêu cứu'

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn 'kêu cứu'

Sau 136 năm xây dựng nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) vẫn mang dáng dấp uy nghi nhưng thực tế nhiều hạng mục của nhà thờ đã xuống cấp. Hầu hết mái ngói các gian nhà thờ đã hư hại.