Nghệ An: 6 tháng kiểm định gần 30.000 lượt phương tiện

Nghệ An: 6 tháng kiểm định gần 30.000 lượt phương tiện

(Baonghean) - Thực hiện chức năng kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới  Nghệ An có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng kiểm định.