Cha già 80 tuổi bán rổ rá nuôi con tâm thần

Cha già 80 tuổi bán rổ rá nuôi con tâm thần

(Baonghean.vn) - Không biết bao nhiêu lần, đứa con tâm thần vác dao đuổi đánh ông vì lên cơn. Tuy nhiên, người đàn ông 80 tuổi ấy vẫn cần mẫn đi bán thúng, rổ rá để nuôi con.