#bảo hiểm xe máy

2 kết quả

Toàn bộ thông tin cần biết về Bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy

Toàn bộ thông tin cần biết về Bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy

(Baonghean.vn) - Bảo hiểm bắt buộc ô tô, xe máy không được xem là sản phẩm bảo hiểm thương mại thông thường, mà là một chính sách giúp điều tiết an sinh xã hội, có tác động tích cực đối với người tham gia giao thông cũng như góp phần nâng cao trách nhiệm và ý thức của người tham gia giao thông.