Lắp đặt 40 camera giám sát tại lò mổ lợn

Lắp đặt 40 camera giám sát tại lò mổ lợn

40 camera được lắp đặt để giám sát, các chủ chảo (người thuê lò giết mổ) ký cam kết không sử dụng thuốc an thần, các lái xe chở heo phải chịu trách nhiệm chất lượng heo trước khi vào lò.