Đã đến lúc bỏ trần lãi suất huy động

Đã đến lúc bỏ trần lãi suất huy động

Lạm phát ở mức thấp, thanh khoản hệ thống dồi dào trong khi lãi suất tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng đang thấp xa so với trần quy định... là những điều kiện để các chuyên gia cho rằng có thể cân nhắc bỏ trần.