Lựa chọn nào cho chính sách tỷ giá 2016?

Lựa chọn nào cho chính sách tỷ giá 2016?

(Baonghean) - Lịch sử biến động tỷ giá của Việt Nam cho thấy thị trường thường có những phản ứng tâm lý dồn dập sau mỗi lần điều chỉnh tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).