Sở Tài chính Nghệ An kiểm tra, sát hạch công chức

Sở Tài chính Nghệ An kiểm tra, sát hạch công chức

(Baonghean.vn) - Việc kiểm tra, sát hạch công chức của Sở Tài chính nhằm đánh giá đúng thực trạng trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng của công chức so với yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhiệm để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.
Cán bộ Đà Nẵng cởi đồ tắm biển

Cán bộ Đà Nẵng cởi đồ tắm biển

Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Đà Nẵng Nguyễn Điểu cùng nhiều cán bộ thuộc Sở sáng 30/4 đã tắm tại biển Phạm Văn Đồng.