Báo Nghệ An tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí

Báo Nghệ An tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí

(Baonghean.vn)- Tập trung các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tăng lượng phát hành báo in và lượng truy cập báo điện tử, tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa - là nội dung được triển khai tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 của Báo Nghệ An được tổ chức sáng 19/1.