Bộ Tổng tham mưu rút kinh nghiệm huấn luyện thí điểm cán bộ khung B

Bộ Tổng tham mưu rút kinh nghiệm huấn luyện thí điểm cán bộ khung B

(Baonghean.vn) - Sáng 12/9, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm huấn luyện thí điểm cán bộ Khung B đơn vị Dự bị động viên năm 2017. Tham gia hội nghị có 97 điểm cầu với hơn 4.300 đại biểu.