Nghệ An: Lúa mùa một giống trên cánh đồng lớn đạt năng suất cao

Nghệ An: Lúa mùa một giống trên cánh đồng lớn đạt năng suất cao

(Baonghean) - Người dân các huyện miền núi đang tích cực thu hoạch lúa mùa với năng suất bình quân đạt khoảng 44 tạ/ha. Vụ sản xuất này ghi nhận sự chuyển đổi mạnh mẽ của chính quyền và người dân các địa phương khi áp dụng kỹ thuật tiến bộ vào sản xuất cánh đồng mẫu lớn, một giống đạt hiệu quả cao.
Diễn Châu nhân rộng cánh đồng một giống lúa

Diễn Châu nhân rộng cánh đồng một giống lúa

(Baonghean.vn) -  Từ thành công của cánh đồng một giống lúa ở Diễn Lộc, Diễn Tân (Diễn Châu) vụ xuân 2016, vụ hè thu năm nay và vụ xuân 2017, Diễn Châu đang có kế hoạch nhân rộng ra nhiều xã khác như Diễn Liên, Diễn Hạnh, Diễn Lộc, Diễn Tân..