Bộ Y tế muốn cấm bán rượu bia theo giờ

Bộ Y tế muốn cấm bán rượu bia theo giờ

77% đàn ông Việt Nam uống rượu bia, để hạn chế, Bộ Y tế đang xem xét đưa quy định cấm bán rượu bia sau 22h hay 24h vào luật phòng chống tác hại rượu bia.