Không được dùng ô tô công đi họp, công tác

Không được dùng ô tô công đi họp, công tác

Lãnh đạo Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành quyết định khoán kinh phí sử dụng xe ôtô khi đi công tác của các tổng cục và các cục (và đơn vị tương đương) tại địa phương.