Báo cáo Thủ tướng vụ cá chết trên sông

Báo cáo Thủ tướng vụ cá chết trên sông

 Chiều ngày 9/5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ vụ cá chết trên sông Bưởi (huyện Thạch Thành) và sông Bạch Bạng (huyện Tĩnh Gia).